Información
Descripción Corta

Herri bat behar da mendi bat altxatzeko (It takes a village to raise a mountain) is an exhibition created by artist María Jerez for Situ-akzioak.

Temática
Tipo de actividad
ID GESCOL
92815D29-202B-4307-AD6D-492C79AAFBD0
Pasado
No
Fechas
Fecha
Estado
Abierto
Tipo de Acceso
Libre
Fecha Fin
Principal
Si
Texto Fecha
25 APR 2024 - 25 AUG 2024
Texto Hora
Tuesday to Sunday: 12pm-14pm/16pm-20pm
Imagen Listado
Imagen
Tipo Evento
Exposición
Incluir en Cartelera
No
Mostrar enlace a Agrupación
Si
Convocatoria Abierta?
No
Inicio Convocatoria
Fin Convocatoria
Color Texto
Negro
Destacado?
Si
Datos GESCOL
idReserva: 92815D29-202B-4307-AD6D-492C79AAFBD0
Reserva: SITUAKZIOAK | MARÍA JEREZ
FechaInicio: 2024-04-26
FechaFin: 2024-08-25
FechaAlta: 2024-04-25
Seccion: ERAKUSKETAK
Proyecto: Situ-akzioak María Jerez
FECHAS:
idReserva: 92815D29-202B-4307-AD6D-492C79AAFBD0
Fecha: 2024-04-26
HoraInicio: 12:00
HoraFin: 20:00
TituloEvento: SITUAKZIOAK | MARÍA JEREZ
TituloEventoEU: SITUAKZIOAK | MARÍA JEREZ
Sala: ERAKUSKETA ARETOA 2
SalaES: Sala de exposiciones 2
SalaEU: Erakusketa-aretoa 2
Ocupacion: Erakusketa
OcupacionES: Exposición
OcupacionEU: Erakusketa
FechaFin: 2024-08-25
Incluir en Medialab
Desactivado
Incluir en 2Deo
Desactivado
En Home
Si
Abrir en ventana nueva
Si